!!!!   Naše pracoviště se od začátku ledna 2014 nachází v přilehlé budově Magdalény Rettigové č. 8 (stříbrné vstupní dveře, číslo dveří kanceláře KVCJ S 206 ve 2. patře). 

vstup na studentskou nebo zaměstnaneckou kartu (ISIC, ITIC), pomocí bzučáku z hlavní vrátnice nebo zvoňte na zvonek se jménem Mgr. Lašťovička a PhDr. Houšková (v konzultačních hodinách).

 

 

Konzultace pro studenty dálkového studia se v letním semestru 2016/17 konají:

 

POZOR ZMĚNA: NJ středa 5. 4. 2017 od 18.05 - 19.00 v R103 (PhDr. Vítek)

RJ středa 29. 3. 2017 od 18.15 - 19.00 v S201 (M.Rettigové 8, vedlejší budova, stříbné vstupní dveře, 2. patro (PhDr. Confortiová)

AJ středa 12. 4 .2017 od 18.30 - 19.30 v S210 (M.Rettigové 8, vedlejší budova, stříbné vstupní dveře, 2. patro (Mgr. Lašťovička)

NJ zkouška na zkoušku 10. 5. 2017 od 18.00 - 19,30 v R103

AJ/RJ zkouška na zkoušku - předtermín, středa 17. 5. 2017 1. skupina -test od 16.15 - 17.05, 2. skupina -test 17.05 - 17.55, obě skupiny v S210 (M.Rettigové 8, vedlejší budova, stříbné vstupní dveře, 2. patro (PhDr. Houšková)

 

V případě problémů se zápisem do předmětů a odhlašování ze zapsaných předmětů kontaktujte

tajemníka a zástupce vedoucí KVCJ Mgr. Petra Lašťovičku              (petr.lastovicka@pedf.cuni.cz)

(platí vždydo uzavření SIS)

 

!!!  DŮLEŽITÉ  !!!

 

 

 

 

© Kabinet výuky cizím jazykům, Pedf UK 2012
Stránka editována: 2017-04-10 10:43:24